Obhliadka

ZADARMO

Obhliadka miesta inštalácie

Montáž

180,- € bez DPH

Montáž u nás zakúpenej klimatizácie

Montáž klimatizácie nedodanej našou spoločnosťou

250,- € bez DPH

Montáž klimatizácie nedodanej našou spoločnosťou

Ročná údržba

50,- € bez DPH

Ročná servisná údržba

Oprava klimatizácie

20,- € / hod. bez DPH

Oprava klimatizácie

Dopravné náklady

0.36,- € / km bez DPH

Dopravné náklady

Demontáž starej klimatizácie (vonk. + vnút. jednotka)

90,- € bez DPH

Demontáž starej klimatizácie (vonk. + vnút. jednotka)

Demontáž + spätná montáž funkčnej vonkajšej jednotky

100,- € bez DPH

Demontáž + spätná montáž funkčnej vonkajšej jednotky