inverter air conditioner toshiba suzumi plus ras b13 n3 kv2 e1 ras 13 n3 av2 e

Vhodná len pre JEDNU miestnosť a je to najjednoduchší delený klimatizačný systém, kde jedna vnútorná jednotka (jedna = Single) spolu s vonkajšou jednotkou tvoria jeden pár. Tento systém nazývame aj ako delený (Split) preto, že jednotka má vonkajšiu a vnútornú časť.

Vnútorná jednotka

Obsahuje výparník, ktorý odoberá teplo z miestnosti a vyrába sa vo vyhotoveniach ako nástenná, konzolová, kazetová, kanálová. Nástenné jednotky sa dodávajú v širokej typovej škále a tieto jednotky s invertorovou technológiou pokrývajú široké spektrum požiadaviek užívateľov.

Vonkajšia jednotka

Obsahuje kompresor a tiež výparník, ktorý odovzdáva teplo do vonkajšieho prostredia. Kompresor má INVERTEROVÚ (plynulú) reguláciu otáčok a jednotka je naplnená novým ekologickým chladivom R410A.