twin

Klimatizácia pre menší priestor (do 300m3)

Poskytujú celoročný komfort pre SERVEROVNE, Technologické miestnosti, kancelárie, banky, reštaurácie, obchody, hotely a business a šport centrá. Jednotky sú konštrované na celoročnú prevádzku s rozsahom pre chladenie od -15°C do +43°C a vykurovanie s tepelným čerpadlom od -15°C do + 15°C.

Pre komerčné prevádzky ponúkame rôzne typy vnútorných jednotiek a so širším výkonovým rozsahom, čo umožňuje výber optimaálnej jednotky. Samozrejmosťou je dizajn, učinnosť a vysoká spoľahlivosť klimatizačného zariadenia a zároveň poskytujú široké možnosti regulácie jednotiek. Rôzne diaľkové ovladánia a moduly poskytuju individuálnu reguláciu a to v závislosti od predstáv užívateľa – od centrálnej regulácie až po rozhrania GSM.

Vonkajšie jednotky ako napr.: Digital Invertor predstavujú spojenie hospodárnosti a ekológie v jednej elegantnej skrinke. Najmodernejšia technológia ako vektorovýá INVERTEROVÁ regulácia je zárukou veľkých energetických úspor spolu s vysokým výkonom, inštalacia je jednoduchá a systémy sa dajú flexibilne regulovať.

Klimatizácia pre väčší priestor (nad 300m3)

Typu Twin (2 ks vútorných), Triple (3 ks vútorných) a W-Twin (4 ks vútorných) sú vhodné pre veľkoplošné kancelárie, hotely, obchody, laboratóriá a kvôli rozdeleniu výkonu na viacero vnútorných jednotiek zaručujú optimálne rozloženie teploty v každej časti miestnosti.

2 a viac vnútorných jednotiek

Základným predpokladom je, že všetky vnútorné jednotky rovnakého typu (4-cestná kazeta, kazeta 60x60, jednotka kanálová, plochá kanálová, nástenná a podstropná) sú inštalované v jednom priestore a ovládané jedným ovládačom. Tu môžu byť na jednu vonkajšiu jednotku prostredníctvom T-kusov resp. 3-itých rozdeľovačov napojené dve, tri alebo štyri vnútorne jednotky.